Het legitimatiebewijs dat kan worden verkregen bij de korpschef is uitgevoerd in de kleuren grijs, blauw, groen, geel en oranje.

Het grijze legitimatiebewijs is bestemd voor beveiligers die in het bezit zijn van het SVPB / ECABO diploma beveiliger (of de voorlopers hiervan)

Het blauwe legitimatiebewijs is bestemd voor personen die op het legitimatiebewijs omschreven beveiligingswerkzaamheden mogen verrichten voor een organisatie met een beperkte vergunning, dan wel organisaties ten aanzien waarvan het gebruik van blauwe legitimatiebewijzen in de vergunning is voorgeschreven. Daarnaast wordt het blauwe legitimatiebewijs verstrekt aan Event Security Officers die in het bezit zijn van het SVPB/ ECABO certificaat. Op het legitimatiebewijs van een Event Security Officer moet de beperking voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden vermeld staan, door onder het kopje ‘Beperking’ de volgende tekst op te nemen: ‘Uitsluitend werkzaam als Event Security Officer’. Het blauwe legitimatiebewijs kan voorts worden verstrekt aan alarmcentralisten in het bezit van het SVPB/ECABO certificaat ‘Basisopleiding Centralist Alarmcentrale’. Op het legitimatiebewijs moet de beperking voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden vermeld staan. Onder het kopje ‘Beperking’ moet de volgende tekst worden opgenomen: ‘Uitsluitend werkzaam als alarmcentralist.’

Het groene legitimatiebewijs is bestemd voor personen die in opleiding zijn en gedurende een periode van maximaal 12 maanden beveiligingswerkzaamheden mogen verrichten. Het groene legitimatiebewijs kan eveneens verstrekt worden aan Event Security Officers in opleiding, aan hen kan voor maximaal 12 maanden een groen legitimatiebewijs worden verstrekt. Op dit legitimatiebewijs wordt de volgende tekst opgenomen: ‘Uitsluitend werkzaam als Event Security Officer i.o’. Het groene legitimatiebewijs kan eveneens worden verstrekt aan alarmcentralisten in opleiding, aan hen kan voor maximaal 12 maanden een groen legitimatiebewijs worden verstrekt. Op dit legitimatiebewijs wordt de volgende tekst opgenomen: ‘Uitsluitend werkzaam als alarmcentralist i.o’.

Het gele legitimatiebewijs is bestemd voor personen die recherchewerkzaamheden mogen verrichten en in het bezit zijn van een geldig diploma hiervoor. Het gele legitimatiebewijs kan eveneens worden verstrekt aan particuliere rechercheurs in opleiding. Aan hen kan maximaal voor 12 maanden een geel legitimatiebewijs worden verstrekt. Op dit legitimatiebewijs wordt de volgende tekst opgenomen: ‘Uitsluitend werkzaam als particulier rechercheur i.o’.

Het oranje legitimatiebewijs is bestemd voor voetbalstewards in het betaald voetbal en voetbalstewards in het amateurvoetbal.